^ nahoru

⚽ mladší přípravka - infomace pro rodiče!

Důležitá informace pro rodiče: tréninky, turnaj, dresy.

Trénink ve středu 5.2. je jako normálně. V průběhu jarních prázdnin (10.-14.2.) tréninky nejsou a další trénink pak bude v PO 17.2.

Turnaj v Trnávce. V SO 15.2. odehraje MP turnaj, účast všech hráčů je žádoucí, protože bychom chtěli, aby si zahráli všichni a proto postavíme dva týmy (pokud bude dost zdravých hráčů, omluvenky typu návštěva babičky není vhodná). Postupně zde budu upřesňovat informace: nominace, čas srazu a další organizační záležitosti. Poznámka: budeme zajišťovat bufet v hale, takže rodiče, kteří jsou ochotni se na tomto podílet se domluví s Katkou (maminkou od Táďi P.)

Nominace (kdo nemůže, dá vědět trenérům):

Bílý tým: Trnková, Ptáček T., Ošťadnický, Jarmar, Mularčík, Margetin, Motl K., 

Modrý tým: Veselý, Dvořáček, Šinko, Šatníková, Šesták, Motl M., Eagle, Smékalová, Bambušek, Jansa    

Omluveni: Ptáček A., Stejskal, Schon, Klíma, Mlčoch  

Odjezd: 7.45 ze hřiště Slovanu, sraz 8.00 v Trnávce v hale, konec ve 14.00. Dopravu si zajišťujeme sami. Kdo může někoho vzít nebo bude potřebovat zajistit dopravu přijde na Slovan.   

Konečně by měly být k dispozici dresy, které by snad ? měly být dodány v průběhu prázdnin. Způsob odběru - na tréninku, datum zde bude upřesněno. Cena 330 Kč (a aby nebyly problémy s drobnými, budu vybírat 350 Kč a dvacet korun bude uschováno do pokladničky MP a následně pak na posledním tréninku v sezóně budou koupeny nějaké sladkosti).

Zdraví trenéři VD a FT